Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES
Artikel 1
Het verbod vervat in artikel 2 van de Wet winkelsluiting BES is niet van toepassing op:
a. een winkel, die deel uitmaakt van een woning en bedreven wordt vanuit een raam van die woning, mits de vloeroppervlakte van de ruimte die voor het gebruik als winkel gebezigd wordt niet meer bedraagt dan 16 m 2 en de gezamenlijke verkoopwaarde van de voor verkoop bestemde goederen in of op het perceel, waarvan bedoelde winkel deel uitmaakt, niet meer bedraagt dan USD 280;
b. een winkel van waaruit uitsluitend bereide spijzen en dranken te verkrijgen zijn anders dan voor verbruik ter plaatse.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging en werkt terug tot en met 1 juni 1969.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht