Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
1.
Als ambtenaren, bedoeld bij artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES worden voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de betrokken gezaghebber of een door deze aan te wijzen ambtenaar aangewezen.
2.
Bewijzen van onvermogen voor op andere dan in het eerste lid van dit artikel genoemde plaatsen wonende, in artikel 876 van genoemd Wetboek bedoelde personen worden door de daartoe bevoegde macht hunner woonplaats afgegeven en door de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het gerecht in eerste aanleg op het betrokken eiland voor gezien getekend.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht