Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2010.

Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit

Uitgebreide informatie
Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit
De Consumentenautoriteit,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming en artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2010;
Besluit:
Artikel 1
In afwijking van artikel 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 wordt aan de plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden die in artikel 9 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 aan de Consumentenautoriteit zijn voorbehouden, met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 9, onderdeel c, van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007.
1.
De besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
2.
Dit besluit vervalt door een nader besluit van de Consumentenautoriteit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 januari 2010
Waarnemend Consumentenautoriteit,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht