Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 lid 1 Besluit tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

Uitgebreide informatie
Artikel 1
De voorzitter is bevoegd om, namens het bestuur, in de in dit artikel genoemde gevallen de genoemde maatregelen op te leggen, als bedoeld in Hoofdstuk 4 van de Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012 (hierna: de Verordening ):
1.
Na vaststelling van de aanwezigheid van een niet volgens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren , of diens rechtsopvolger de Wet Dieren , bestrijdingsplichtige vorm van Aviaire influenza kan de voorzitter tot 14 dagen nadat de aanwezigheid van Aviaire influenza nog is aangetoond gelasten tot:
a. het tijdelijk ophokken van pluimvee in het op grond van het in artikel 3 van de Verordening bepaalde gebied, en tot tijdelijke aan- en afvoerbeperkingen van pluimvee, eieren, broedeieren en pluimveemest;
b. het inleggen van broedeieren tijdelijk aan te houden;
c. het beperken van de toegang en het toelaten van bezoekers in de stallen en van vervoermiddelen op het erf.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht