Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 lid 2 Besluit tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

Uitgebreide informatie
Artikel 1
De voorzitter is bevoegd om, namens het bestuur, in de in dit artikel genoemde gevallen de genoemde maatregelen op te leggen, als bedoeld in Hoofdstuk 4 van de Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012 (hierna: de Verordening ):
2.
Na vaststelling van de aanwezigheid van Salmonella gallinarum of Salmonella pullorum kan de voorzitter tot 14 dagen nadat de aanwezigheid hiervan nog is aangetoond, met betrekking tot het gebied bedoeld in artikel 3 van de Verordening, gelasten tot:
a. het tijdelijk ophokken van pluimvee en tot tijdelijke aan- en afvoerbeperkingen van pluimvee, eieren, broedeieren en pluimveemest;
b. het vaccineren tegen Salmonella gallinarum, conform de registratievoorschriften en de adviezen van de fabrikant, en het doen onderzoeken naar het effect van deze vaccinatie;
c. het tijdelijk aanhouden van de aan- en afvoer van pluimvee, eieren, broedeieren en pluimveemest voor die pluimveebedrijven die met Salmonella gallinarum zijn besmet; aan de opslag van pluimveemest kunnen voorwaarden worden verbonden;
d. het voor de rest van het leven binnen houden van een met Salmonella gallinarum besmet koppel;
e. intensivering van de ongediertebestrijding;
f. monitoring van nieuw op te zetten koppels;
g. het beperken van de toegang en het toelaten van bezoekers in de stallen en van vervoermiddelen op het erf.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht