Let op. Deze wet is vervallen op 2 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 1 juli 2011.

Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2010-2011

Uitgebreide informatie
Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2010-2011
De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 30 juli 2010 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
Van de volgende gebieden in de Oosterschelde, die als verwatergebied zijn omschreven in bijlage III bij artikel 4 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 , wordt de erkenning als verwatergebied tijdelijk ingetrokken. Deze gebieden zijn op grond van artikel 3 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 aangewezen als productiegebied classificatie A en worden derhalve geacht deel uit te maken van het productiegebied Oosterschelde en te zijn opgenomen in bijlagen I en II van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 :
- SP 3, 4 en 5; - SP 12;
- SP 18 en 19; - SP 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43;
- YB 172, 173 en 174; - YB 176, 177 en 178;
- YB 269 en 270; - YB 319;
- YB 815 en 816.  
1.
Het Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2009-2010 (nr. 15) van 29 juni 2009 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2010-2011".
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van zaterdag 31 juli 2010 om 00.00 uur.
Namens het bestuur van het Productschap Vis,
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht