Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2014. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2014.

Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2013-2014

Uitgebreide informatie
Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2013-2014 (nr. 15)
De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 23 augustus 2013 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
Van de volgende gebieden in de Oosterschelde, die als verwatergebied zijn omschreven in bijlage III bij artikel 4 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 , wordt de erkenning als verwatergebied tijdelijk ingetrokken. Deze gebieden zijn op grond van artikel 3 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 aangewezen als productiegebied classificatie A en worden derhalve geacht deel uit te maken van het productiegebied Oosterschelde en te zijn opgenomen in bijlagen I en II van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 :
- Mastgat 7a - SP 3, 4 en 5;
- SP 12; - SP 18, 19 en 23;
- SP 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43; - YB 172, 173 en 174;
- YB 178; - YB 269 en 270;
- YB 319; - YB 815 en 816.
1.
Het Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013 (nr. 7) van 27 juli 2012 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2013-2014".
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van zaterdag 24 augustus 2013 om 00.00 uur.
Namens het bestuur van het Productschap Vis,
plv. voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht