Besluit van 26 september 2014, houdende de toekenning van een standaard aan de Koninklijke Marechaussee
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 22 september 2014, nr. BS2014027848, Directie Juridische Zaken, cluster wet- en regelgeving;
overwegende, dat de Koninklijke Marechaussee op 26 oktober 1814 is opgericht als wapen bij de landmacht, dat de Koninklijke Marechaussee sedert 25 maart 1998 een zelfstandig krijgsmachtdeel vormt, dat de huidige standaard met betrekking tot de op het doek vermelde naam WAPEN DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE niet meer juist is;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Koninklijke Marechaussee voert een standaard, bestaande uit een standaarddoek en een standaardstok.
1.
Het standaarddoek is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het vaandeldoek zijn vijftig centimeter.
2.
Op de voorzijde is in het midden het gestileerde monogram WA in goud geborduurd met daarboven de koningskroon in de kleuren van het Koninklijk wapen.
Onder het monogram WA is in goud geborduurd:

1814
KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

Het geheel van de gekroonde WA en de naam is omgeven door een doorlopende oranjetak.
3.
Op de achterzijde is in kleuren geborduurd het Koninklijk wapen zonder de daarbij behorende mantel. Het Koninklijk wapen is omgeven door twee met een lint samengebonden takken van sinopel, ter linkerzijde een eikentak, ter rechterzijde een lauwertak. Het lint is uitgevoerd in de kleuren behorende bij het lint van de Militaire Willemsorde. Het geheel is omgeven door een doorlopende oranjetak.
1.
De standaardstok is een zwarte stok, lang tweehonderd centimeter, waarvan het gedeelte dat boven in de broeking van de standaard komt, bestaat uit een bus met inwendige schroefdraad waarop de standaardtop wordt geschroefd.
2.
De standaardtop bestaat uit een doosvormig voetstuk, met een daarop rustende leeuw en daaronder een eikenkrans.
3.
De rustende leeuw, liggende op het doosvormige voetstuk, draagt in de rechterklauw een opgeheven zwaard en rust met de linkerklauw op een bundel van zeven pijlen.
4.
Op de lange zijden van het voetstuk zijn in een verzonken middenstuk de woorden KONING EN VADERLAND in hoog reliëf aangebracht, omgeven door een gesloten slang.
5.
Op de korte zijkanten is in een verzonken middenstuk een gekroonde gestileerde WA in hoog reliëf aangebracht.
6.
Onder het voetstuk is een eikenkrans aangebracht die van het voetstuk is gescheiden door een ring. Midden door de krans is, in het verlengde van de standaardstang, een zwart gemaakte metalen bus aangebracht.
7.
Onder de eikenkrans bevindt zich een verlengstuk met schroefdraad, passende in de bus met inwendige schroefdraad van de vaandelstang.
8.
Leeuw, voetstuk en krans zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.
Artikel 4
Om de zwarte bus in de eikenkrans is een gouden koord geknoopt, de knoop in het midden; de beide einden worden bijeengehouden door een horizontale schuifpassant. Aan de uiteinden is het koord voorzien van een vaandelkwast, gevlochten van gouddraad, met losse bouillons.
Artikel 5
Het standaarddoek is met een broeking van oranje zijde om de standaardstang geschoven.
Artikel 6
De tot 16 oktober 2014 door de Koninklijke Marechaussee gevoerde standaard wordt ingenomen.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 oktober 2014.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.
Apeldoorn, 26 september 2014
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de veertiende oktober 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht