Besluit van 20 maart 2015, houdende toekenning van een standaard aan de politie
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 maart 2015, kenmerk 622998, Directoraat-generaal Politie, Programma HRM en Onderwijs;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De politie voert een standaard, bestaande uit een standaarddoek en een standaardstok.
1.
Het standaarddoek van de politie is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het standaarddoek zijn vijftig centimeter.
2.
Op de voorzijde is in het midden het gestileerde monogram WA in goud geborduurd met daarboven de koningskroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder het monogram WA is in goud geborduurd:
POLITIE
Het geheel van de gekroonde WA en de naam van de politie is omgeven door een doorlopende oranje tak.
3.
Op de achterzijde is in kleuren geborduurd het Koninklijk wapen zonder de daarbij behorende mantel. Het geheel is omgeven door een doorlopende oranje tak.
1.
De standaardstok is een zwart gelakte stok, lang tweehonderd centimeter, met aan de onderzijde een geelmetalen stokeinde in de vorm van een geelmetalen bus.
2.
In het midden van de stok is een geelmetalen bus aangebracht om de stok in twee delen uiteen te kunnen nemen.
3.
Het gedeelte van de stok dat boven in de broeking van de standaard komt, bestaat uit een zwarte bus met inwendige schroefdraad waarop de standaardtop wordt geschroefd. De standaardtop bestaat uit een vergulde eikenkrans met geelmetalen piek. De stok loopt door de eikenkrans heen. De piek is uitgevoerd in het model van de oud-Nederlandse sponton van omstreeks 1760, bestaande uit een blad met dwarsstang en met een geelmetalen bus verbonden aan de eikenkrans.
4.
Op het blad is het politielogo aangebracht.
Artikel 4
Om de zwarte bus in de eikenkrans is een koord, in de kleuren donkerblauw en goud, geknoopt, de knoop in het midden; de beide einden worden bijeengehouden door een horizontale goudkleurige schuifpassant. Aan de uiteinden is het koord voorzien van een standaardkwast, gevlochten van gouddraad, met losse bouillons in goudkleur. De kern van de kwasten is uitgevoerd met donkerblauwe torsades.
Artikel 5
Het standaarddoek is met een broeking van oranje zijde om de standaardstok geschoven.
Artikel 6
De voor de krijgsmacht geldende richtlijnen en instructies met betrekking tot het voeren van de standaard, met betrekking tot het ceremonieel en het protocol, zoals onder meer opgenomen in de defensiepublicaties DP 20-10 (ceremonieel en protocol), DP 20-20 (exercitie) en DP 20-30 (vaandels en standaarden), worden overeenkomstig toegepast en uitgevoerd.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.
Wassenaar, 20 maart 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zevende april 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht