Besluit van 4 september 2002, houdende de toekenning van standaarden aan het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie en een vaandel aan het Korps Luchtdoelartillerie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 28 augustus 2002, nr. C2002/247 2002002920 directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
a. Het Korps Veldartillerie van de Koninklijke landmacht voert een standaard, bestaande uit een standaarddoek en een standaardstok.
b. Het Korps Rijdende Artillerie van de Koninklijke landmacht voert een standaard, bestaande uit een standaarddoek en een standaardstok.
c. Het Korps Luchtdoelartillerie van de Koninklijke landmacht voert een vaandel, bestaande uit een vaandeldoek en een vaandelstok.
Artikel 2
De voorzijde van het standaarddoek van het Korps Veldartillerie is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het standaarddoek zijn vijftig centimeter.
Op het doek is in goud geborduurd een gestileerde gekroonde B , de kroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder de B is in goud geborduurd:
KORPS
VELDARTILLERIE
Voorts is in goud geborduurd in het eerste kwartier:
CITADEL VAN ANTWERPEN 1832
In het tweede kwartier:
MILL 1940
Het geheel van de gekroonde B , de naam van het korps en de vermelding van de wapenfeiten, is omgeven door een doorlopende oranjetak.
Artikel 3
De voorzijde van het standaarddoek van het Korps Rijdende Artillerie is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het standaarddoek zijn vijftig centimeter.
Op het doek is in goud geborduurd een gestileerde gekroonde B , de kroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder de B is in goud geborduurd:
KORPS
RIJDENDE ARTILLERIE
Voorts is in goud geborduurd in het eerste kwartier:
QUATRE-BRAS 1815
WATERLOO 1815
In het tweede kwartier:
HASSELT 1831
KERMPT 1831
LEUVEN 1831
Het geheel van de gekroonde B , de naam van het korps en de vermelding van de wapenfeiten, is omgeven door een doorlopende oranjetak.
Artikel 4
De voorzijde van het vaandeldoek van het Korps Luchtdoelartillerie is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het standaarddoek zijn zestig centimeter.
Op het doek is in goud geborduurd een gestileerde gekroonde B , de kroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder de B is in goud geborduurd:
KORPS
LUCHTDOELARTILLERIE
Voorts is in goud geborduurd in het eerste kwartier:
VESTING HOLLAND 1940
Het geheel van de gekroonde B , de naam van het korps en de vermelding van de wapenfeiten, is omgeven door een doorlopende oranjetak.
Artikel 5
Op de achterzijden van de standaarddoeken, respectievelijk het vaandeldoek is in kleuren geborduurd het Koninklijk wapen, doch zonder de daarbij behorende mantel. Het Koninklijk wapen is omgeven door twee met een lint samengebonden takken van sinopel, ter linkerzijde een eikentak, ter rechterzijde een lauwertak. Het lint is uitgevoerd in de kleuren behorende bij het lint van de Militaire Willemsorde. Het geheel is omgeven door een doorlopende oranjetak.
1.
De stokken, elk behorende bij de standaarden, zijn zwarte stokken, lang tweehonderd centimeter; de stok behorende bij het vaandel is een zwarte stok, lang tweehonderdentwintig centimeter. Het gedeelte van de stok dat boven in de broeking van de standaard respectievelijk het vaandel komt, bestaat uit een bus met inwendige schroefdraad waarop de vaandeltop wordt geschroefd.
2.
De vaandeltop bestaat uit een doosvormig voetstuk, met een daarop rustende leeuw en daaronder een eikenkrans.
3.
De rustende leeuw, liggende op het doosvormige voetstuk, draagt in de rechterklauw een opgeheven zwaard en rust met de linkerklauw op een bundel van zeven pijlen.
4.
Op de lange zijden van het voetstuk zijn in een verzonken middenstuk de woorden:
KONINGIN EN VADERLAND
in hoog reliëf aangebracht, omgeven door een gesloten slang.
5.
Op de korte zijkanten is in een verzonken middenstuk een gekroonde gestileerde letter B in hoog reliëf aangebracht.
6.
Onder het voetstuk is een eikenkrans aangebracht die van het voetstuk is gescheiden door een ring. Midden door de krans is, in het verlengde van de vaandelstang, een zwart gemaakte metalen bus aangebracht.
7.
Onder de eikenkrans bevindt zich een verlengstuk met schroefdraad, passende in de bus met inwendige schroefdraad van de vaandelstang.
8.
Leeuw, voetstuk en krans zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.
Artikel 7
Om de zwarte bus in de eikenkrans is een gouden koord geknoopt, de knoop in het midden; de beide einden worden bijeengehouden door een horizontale schuifpassant. Aan de uiteinden is het koord voorzien van een vaandelkwast, gevlochten van gouddraad, met losse bouillons.
Artikel 8
Het vaandeldoek is met een broeking van oranje zijde om de standaardstokken respectievelijk de vaandelstok geschoven.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.
's-Gravenhage, 4 september 2002
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de negentiende september 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht