Besluit van 15 maart 2011, houdende de toekenning van een vaandel aan het Korps Militaire Administratie
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 9 maart 2011, nr. BS2011004777, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het Korps Militaire Administratie voert een vaandel, bestaande uit een vaandeldoek en een vaandelstang.
1.
Het vaandeldoek is een vierkant doek van oranje zijde, omzoomd met gouden franje. De lengte en de breedte van het vaandeldoek zijn zevenentachtig centimeter.
2.
Op de voorzijde is in goud geborduurd een gestileerde gekroonde B, de kroon in de kleuren van het Koninklijk wapen. Onder de B is in goud geborduurd:
KORPS MILITAIRE ADMINISTRATIE
Het geheel van de gekroonde B en de naam is omgeven door een doorlopende oranjetak.
3.
Op de achterzijde is in kleuren geborduurd het Koninklijk wapen zonder de daarbij behorende mantel. Het Koninklijk wapen is omgeven door twee met een lint samengebonden takken van sinopel, ter linkerzijde een eikentak, ter rechterzijde een lauwertak. Het lint is uitgevoerd in de kleuren behorende bij het lint van de Militaire Willemsorde. Het geheel is omgeven door een doorlopende oranjetak.
1.
De vaandelstang is een zwarte stok, lang tweehonderdenvijftig centimeter, waarvan het gedeelte dat boven in de broeking van het vaandel komt, bestaat uit een bus met inwendige schroefdraad waarop de vaandeltop wordt geschroefd.
2.
De vaandeltop bestaat uit een doosvormig voetstuk, met een daarop rustende leeuw en daaronder een eikenkrans.
3.
De rustende leeuw, liggende op het doosvormige voetstuk, draagt in de rechterklauw een opgeheven zwaard en rust met de linkerklauw op een bundel van zeven pijlen.
4.
Op de lange zijden van het voetstuk zijn in een verzonken middenstuk de woorden KONINGIN EN VADERLAND in hoog reliëf aangebracht, omgeven door een gesloten slang.
5.
Op de korte zijkanten is in een verzonken middenstuk een gekroonde gestileerde B in hoog reliëf aangebracht.
6.
Onder het voetstuk is een eikenkrans aangebracht die van het voetstuk is gescheiden door een ring. Midden door de krans is, in het verlengde van de vaandelstang, een zwart gemaakte metalen bus aangebracht.
7.
Onder de eikenkrans bevindt zich een verlengstuk met schroefdraad, passende in de bus met inwendige schroefdraad van de vaandelstang.
8.
Leeuw, voetstuk en krans zijn uitgevoerd in goudkleurig metaal.
Artikel 4
Om de zwarte bus in de eikenkrans is een gouden koord geknoopt, de knoop in het midden; de beide einden worden bijeengehouden door een horizontale schuifpassant. Aan de uiteinden is het koord voorzien van een vaandelkwast, gevlochten van gouddraad, met losse bouillons.
Artikel 5
Het vaandeldoek is met een broeking van oranje zijde om de vaandelstang geschoven.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan Onze Adjudant-Generaal, tevens Chef van Ons militair Huis.
’s-Gravenhage, 15 maart 2011
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de achtste april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht