1.
Aan de voorzitter van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van achtduizendvierhonderd gulden per zes maanden toegekend.
2.
Aan de leden van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van vierduizend gulden per zes maanden toegekend.
3.
Indien de voorzitter of een lid van het adviescollege, genoemd in het eerste lid, niet gedurende de hele termijn van zes maanden de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in respectievelijk het eerste en tweede lid, naar evenredigheid vastgesteld.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht