Besluit van 5 april 2006, nr. 06.001193, houdende toekenning van een vaste beloning aan de externe deelnemers van het Audit Committee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2006, nr. 2006-0000092230, GD/FB/B&O;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het externe lid van het Audit Committee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt een vaste beloning van € 10.000 per jaar voor zijn werkzaamheden.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 5 april 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht