Besluit van 5 juli 2008, nr. 08.002018, houdende toekenning van een vaste beloning aan de leden van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 26 juni 2008, nr. 5479962;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De leden van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding ter grootte van 0,15 maal het salaris conform de hoogste trede van schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren . In deze vergoeding zijn de onkosten, waaronder reiskosten, inbegrepen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 4 juli 2007.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 juli 2008
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht