Let op. Deze wet is vervallen op 9 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 8 januari 2004.

Artikel 1 Besluit toelageregeling Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
bezoldigingsbesluit: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
salarisreeks: de salarisreeks aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit
ambtenaar: de persoon, die krachtens aanstelling of arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is bij de Tweede Kamer, de Stenografische Dienst of de Griffie voor de interparlementaire betrekkingen der Staten-Generaal
bevoegd gezag: het krachtens het Ambtenarenreglement Staten-Generaal tot aanstellen bevoegd gezag
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht