Let op. Deze wet is vervallen op 9 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 8 januari 2004.

Artikel 2 Besluit toelageregeling Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1.
Aan een ambtenaar, werkzaam in een functie, genoemd in bijlage II bij dit besluit kan door het bevoegd gezag een toelage worden toegekend op de voet van de bepalingen van dit besluit.
2.
Voor ambtenaren werkzaam in deeltijd kan de in het vorige lid bedoelde toelage worden verminderd, indien het bevoegd gezag hiertoe aanleiding ziet.
3.
Op voordracht van het bevoegd gezag kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in bijlage II van dit besluit genoemde functies doorhalen of wijzigen dan wel niet genoemde functies hieraan toevoegen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht