Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 17 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Indien de beleggingsmaatschappij wordt beheerd door een beheerder heeft de beheerder zijn zetel in Nederland.
2.
Indien de rechten van deelneming van de beleggingsmaatschappij zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt en door haar uitsluitend op die gereglementeerde markten, effectenbeurzen of andere markten worden verhandeld, is de beleggingsmaatschappij niet gehouden haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven. De statuten van de beleggingsmaatschappij vermelden in dat geval de methoden voor de berekening van de intrinsieke waarde van die rechten.
3.
De beleggingsmaatschappij is ook niet gehouden haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven indien haar rechten van deelneming voor ten minste tachtig procent op een in de statuten vermelde gereglementeerde markt, effectenbeurs of een geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt worden verhandeld en:
a. de belangen van de deelnemers in de beleggingsmaatschappij worden beschermd op een wijze die gelijkwaardig is aan de bescherming uit hoofde van de wet en dit besluit;
b. de rechten van deelneming zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt van de lidstaat waar zij verhandeld worden;
c. de door de beleggingsmaatschappij buiten de gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt om verrichte transacties in haar rechten van deelneming slechts tegen beurskoers plaatsvinden;
d. de statuten de gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt vermelden waarvan de notering de prijs bepaalt voor de transacties die door de beleggingsmaatschappij in de staat waar die gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt gelegen is, buiten de gereglementeerde markt of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt om worden verricht; en
e. de statuten de methoden voor de berekening van de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming vermelden.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
- § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht