Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 20 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing op beheerders en bewaarders.
2.
Het dagelijks beleid van een beleggingsmaatschappij die een aparte beheerder heeft wordt bepaald door personen die deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de beleggingsmaatschappij.
3.
Het beleid van de beleggingsmaatschappij, bedoeld in het tweede lid, wordt bepaald of mede bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de beleggingsmaatschappij wordt gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.
4.
Indien zich een wijziging van de antecedenten van de personen, bedoeld in artikel 3 en het tweede en derde lid, voordoet, stelt de beheerder de toezichthouder daarvan onverwijld nadat hij daarvan kennis heeft genomen schriftelijk in kennis.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht