Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 29 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Een beheerder of bewaarder handelt overeenkomstig de in artikel 8 bedoelde beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle en de door de toezichthouder op grond van het vierde lid van dat artikel gestelde regels.
2.
De administratieve organisatie en het systeem van interne controle worden regelmatig geëvalueerd en zonodig geactualiseerd.
3.
Een beheerder of bewaarder verstrekt op verzoek aan de toezichthouder een actuele versie van de beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht