Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 40 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Een beheerder heeft een website waarop hij in ieder geval de krachtens de artikelen 42, derde lid, 44, tweede en vierde lid, en 49, eerste tot en met derde lid, door hem of de door hem beheerde beleggingsinstellingen verkrijgbaar te stellen of te verstrekken informatie publiceert.
2.
Een beheerder rangschikt informatie op de website, voorzover relevant, per afzonderlijke beleggingsinstelling.
3.
Een beheerder vermeldt het adres van de website in het prospectus, bedoeld in artikel 41, en de halfjaarcijfers en het jaarverslag van de beheerder en de beleggingsinstelling.
4.
Indien een beheerder krachtens dit besluit beschikbaar te stellen of te verstrekken informatie op zijn website publiceert of anderszins in elektronische vorm beschikbaar stelt, vermeldt hij daarbij dat desgevraagd een afschrift van die informatie wordt verstrekt en, indien van toepassing, welke kosten daaraan verbonden zijn.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht