Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 43 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Een beheerder, beleggingsinstelling of bewaarder stelt, voor zover Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet reeds van toepassing is, jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op en voegt daaraan de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, toe. Na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de beheerder of de beleggingsinstelling tevens de halfjaarcijfers op.
2.
Voor zover een beheerder, beleggingsinstelling of bewaarder niet aan Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is onderworpen, is deze titel van overeenkomstige toepassing op zijn onderscheidenlijk haar jaarrekening, overige gegevens bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en jaarverslag, met uitzondering van artikel 403 voor zover het een beheerder betreft.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht