Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 67 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Een beheerder verwerft, voor de door hem beheerde beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet gezamenlijk, niet meer dan twintig procent van de aandelen met stemrecht in één uitgevende instelling.
2.
Het beheerde vermogen van een beleggingsinstelling wordt niet belegd in meer dan:
a. tien procent van de financiële instrumenten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, zonder stemrecht van één uitgevende instelling;
b. tien procent van de financiële instrumenten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2°, van één uitgevende instelling;
c. vijfentwintig procent van de financiële instrumenten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 5°, van dezelfde beleggingsinstelling; of
d. tien procent van de financiële instrumenten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 4°, van één uitgevende instelling.
3.
De in onderdelen b, c en d van het tweede lid genoemde begrenzingen hoeven niet in acht te worden genomen indien de brutowaarde van de financiële instrumenten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2° of 4°, of de nettowaarde van de financiële instrumenten, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 5º, op het tijdstip van verwerving, niet kan worden berekend.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht