Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 73 lid 1 b Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd de artikelen 43, tweede lid, 45, eerste lid, 46, eerste lid, en 47, eerste lid, bevatten de balans en winst- en verliesrekening van een beleggingsinstelling of de toelichtingen daarop de volgende gegevens:
b. een onderscheid in de overzichten van de beleggingen, bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdelen a en b, naar:
1°. financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt;
2°. financiële instrumenten die op effectenbeurzen of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markten worden verhandeld;
3°. nieuw uitgegeven financiële instrumenten als bedoeld in artikel 57, onderdeel c; en
4°. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 58, onderdeel a;
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht