Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Bij de aanvraag van een vergunning legt de beheerder de volgende informatie over:
a. het registratiedocument, bedoeld in artikel 11;
b. een beschrijving van het beleggingsbeleid van de beleggingsinstellingen die de beheerder voornemens is te beheren;
c. de statuten van de beheerder;
d. een beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle van de beheerder en, indien van toepassing, de bewaarders;
e. indien van toepassing: de overeenkomst, bedoeld in artikel 9 of artikel 18;
f. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in artikel 10;
g. gegevens ten aanzien van de groep waartoe de beheerder en, indien van toepassing, de bewaarders behoren;
h. voor zover verschenen, de jaarrekeningen over de laatste drie jaren en, voor zover op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist, de op die jaarrekeningen betrekking hebbende verklaringen, bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de laatste halfjaarcijfers; en
i. gegevens waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de vereisten, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, 6, en artikel 9 van de wet, voor zover deze artikelen van toepassing zijn.
2.
Bij de aanvraag van een vergunning legt de beleggingsmaatschappij, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, die een beheerder heeft de volgende informatie over:
a. gegevens ten aanzien van de groep waartoe de beleggingsmaatschappij behoort; en
b. gegevens waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de vereisten bedoeld in de artikelen 6, en, voor zover van toepassing, 9 van de wet.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
- § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht