Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 7 mei 2008, nr. R&B/08/071, houdende de aanwijzing van toezichthouders
De Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
Gelet op artikel 34, eerste lid, onderdelen a, d en e, artikel 54, artikel 55 en artikel 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1
Tot toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de in artikel 34, eerste lid, onderdelen a, d en e bedoelde wet- en regelgeving en de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen worden benoemd de personen welke zijn aangesteld als:
a. controleur van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;
b. rechercheur van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;
c. staffunctionaris van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;
d. regiomanager van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;
e. beleidsmedewerker/analist van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;
f. afdelingshoofd van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Toezichthouders SVB.
Amstelveen, 7 mei 2008
De
voorzitter Raad van bestuur SVB
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht