Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, en de Pluimveehandel en -industrie
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad,
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder handel in vee, groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie respectievelijk pluimveehandel en –industrie de navolgende activiteiten:
a. handel in vee:
de ondernemingen waarin de handel of het bedrijf van commissionair of van tussenpersoon in vee wordt uitgeoefend;
b. groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie:
de ondernemingen waarin de groothandel in eieren of eiproducten, het bedrijf van tussenpersoon in eieren of eiproducten, of het bedrijf van het vervaardigen van eiproducten wordt uitgeoefend;
c. pluimveehandel en –industrie:
de ondernemingen waarin de handel of het bedrijf van commissionair of van tussenpersoon in pluimvee, wild en tamme konijnen of producten daarvan wordt uitgeoefend of waarin pluimvee, wild en tamme konijnen industrieel worden verwerkt.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Handel in Vee, de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, en de Pluimveehandel en -industrie.
2.
De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel (CECOHA);-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging voor de Handel en Verwerking van Pluimvee, Wild en Tamme Konijnen;
b. organisaties van werknemers-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Dienstenbond CNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijvenbond;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie.
Artikel 3
De artikelen 11, 14 en 17 van het besluit van de Sociaal-Economische Raad van 21 september 1990 tot instelling van een aantal bedrijfscommissies (RE 8/1990) vervallen.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2000.
Den Haag, 24 oktober 2000
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht