Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg

Uitgebreide informatie
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 6 juni 2001 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder zorg:
a. de instellingen welke bij artikel 1 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen als ziekenhuisvoorziening worden aangemerkt, alsmede de instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Ziekenhuizen, de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, de CAO Gehandicaptenzorg, de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, de CAO Thuiszorg en de CAO Academische Ziekenhuizen;
b. inrichtingen waarin aan tenminste vijf bejaarden duurzame huisvesting, gepaard met gehele of gedeeltelijke verzorging, wordt verschaft en/of geconcentreerde, beschermende woonvormen bestaande uit zelfstandige woningen bestemd voor ouderen die in bepaalde mate zorg behoeven.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Zorg.
2.
De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Arcares, brancheorganisatie verpleging en verzorging;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Geestelijke Gezondheidszorg Nederland;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en Branchebelang Thuiszorg Nederland gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Academische Ziekenhuizen;
b. organisaties van werknemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door ABVAKABO FNV;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CFO CNV-bond;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nieuwe Unie ’91;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en de bejaardenzorg (FHZ);-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door ABVAKABO FNV en CFO CNV-bond gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nieuwe Unie ’91 en de Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en de bejaardenzorg (FHZ) gezamenlijk.
1.
Het besluit van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Ziekenhuiswezen (RE 13/2000) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woon- Zorgvoorzieningen (RE 34/1999) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.
Den Haag, 6 juni 2001
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht