Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer

Uitgebreide informatie
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder wegvervoer:
1. de ondernemingen waarin tegen vergoeding personen of goederen over de weg worden vervoerd;
2. de ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het verhuren van mobiele kranen.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor het Wegvervoer.
2.
De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door Transport en Logistiek Nederland;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Koninklijk Nederlands Vervoer;
b. organisaties van werknemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijvenbond.
Artikel 3
De verordening van 12 november 1954 tot uitvoering voor het wegvervoer van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 27/1954) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht