Let op. Deze wet is vervallen op 16 mei 2010. U leest nu de tekst die gold op 15 mei 2010.

Besluit tot instelling van het Planbureau voor de Leefomgeving

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 mei 2008 tot instelling van het Planbureau voor de Leefomgeving
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 april 2008, nr. DJZ2008042475, Directie Juridische Zaken, afdeling wetgeving;
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Vaststellingsbesluit Besluit Instelling Ruimtelijk planbureau.]
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel III
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot instelling van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 mei 2008
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de vijftiende mei 2008
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht