Let op. Deze wet is vervallen op 4 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 3 september 2010.

Besluit tot tijdelijke aanwijzing en classering productiegebied Veerse Meer (NR. 4)

Uitgebreide informatie
Besluit tot tijdelijke aanwijzing en classering productiegebied Veerse Meer (NR. 4)
De voorzitter van het Productschap Vis heeft,
gelet op artikel 3 en artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 17 maart 2010 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
Het Veerse Meer, met de volgende grenzen, wordt met ingang van 1 april 2010 om 00.00 uur voor levende tweekleppige weekdieren aangewezen als productiegebied B en wordt derhalve opgenomen geacht in bijlage I van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 :
Grenzen Veerse Meer:
1. de Veerse (gat)dam;
2. de kust van Walcheren;
3. de kust van Zuid-Beveland;
4. de Zandkreekdam en -sluis;
5. de kust van Noord-Beveland.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2010 om 00.00 uur en vervalt op de dag van inwerkingtreding van de Verordening V tot wijziging van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 .
Namens het bestuur van het Productschap ,
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht