Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 8 december 2010 tot vaststelling van het model van het formulier en de gegevens ten behoeve van de aanvraag tot erkenning voor het bijhouden of instellen van één of meer stamboeken voor runderen en buffels, varkens, schapen en geiten en paardachtigen, de (reglementering en) uitvoering van prestatieonderzoek voor runderen en buffels, varkens en schapen en geiten en de (reglementering en) uitvoering van fokwaardeschatting voor runderen en buffels, varkens, schapen en geiten, een en ander uit hoofde van de Verordening erkenningsvoorwaarden voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010 (Besluit tot vaststelling formulieren en gegevens aanvraag erkenning voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, eerste en tweede lid, van de Verordening erkenningsvoorwaarden voor stamboeken, prestatieonderzoek, en fokwaardeschatting (PVV) 2010;
Besluit:
Artikel 1
Als model van het formulier voor de aanvraag tot erkenning van een organisatie voor het bijhouden of instellen van één of meer stamboeken, het reglementeren en uitvoeren of alleen uitvoeren van prestatieonderzoek en het reglementeren en uitvoeren of alleen het uitvoeren van fokwaardeschatting, als bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de verordening, geldt:
a. voor runderen en buffels: het model zoals opgenomen in bijlage I ;
b. voor varkens: het model zoals opgenomen in bijlage II ;
c. voor schapen en geiten: het model zoals opgenomen in bijlage III ;
d. voor paardachtigen: het model zoals opgenomen in bijlage IV .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststelling formulieren en gegevens aanvraag erkenning voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010.
2.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening erkenningsvoorwaarden voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschattingen (PVV) 2010 in werking treedt.
Zoetermeer, 8 december 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht