Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 mei 2008 tot vaststelling van het model van het formulier ten behoeve van de aanvraag tot erkenning van het fokprogramma uit hoofde van Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008 (Besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008;
Besluit:
Artikel 1
Als model van het aanvraagformulier, als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008, geldt het model zoals opgenomen in de bijlage .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststelling model aanvraagformulier erkenning fokprogramma (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008 in werking treedt.
Zoetermeer, 14 mei 2008
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht