Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2015
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 4, zesde en zevende lid, van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA;
Besluit:
Artikel 1
De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2015 vastgesteld op 0,113412%.
Artikel 2
De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2015 vastgesteld op 0,127436%.
Artikel 3
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Amsterdam, 9 december 2014
Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht