Besluit tot vaststelling van een regeling inzake kostenvergoeding bemiddeling vrijstellingsregeling Wet Bpf
De Sociaal-Economische Raad, gelet op artikel 7 lid 4 van het Besluit Bemiddelaar vrijstellingsregeling Wet Bpf, besluit de aan partijen op te leggen kostenvergoeding als volgt vast te stellen:
1. Voor elk door de Bemiddelaar te behandelen verzoek tot bemiddeling is door partijen afzonderlijk een eigen bijdrage in de kosten van behandeling verschuldigd ter hoogte van 1250 gulden (567,23 euro).
2. Indien daartoe aanleiding is kan het dagelijks bestuur van de raad besluiten het bedrag van de kostenvergoeding aan te passen.
3. Dit Besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Den Haag, 21 september 2001
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht