1.
Het is met betrekking tot voertuigen als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) 715/2007 verboden:
a. te handelen in strijd met artikel 4, eerste, tweede of derde lid, van verordening (EG) 715/2007;
b. te handelen in strijd met artikel 5, eerste of tweede lid, van verordening (EG) 715/2007;
c. te handelen in strijd met artikel 6, eerste, vierde, vijfde, zesde, of zevende lid, van verordening (EG) 715/2007;
d. te handelen in strijd met artikel 7, tweede lid, van verordening (EG) 715/2007.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk III. Typekeuring
+ Hoofdstuk IV. Beroep
+ Hoofdstuk V. Keuringsreglement
+ Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht