Besluit van 23 oktober 1985, houdende uitvoering van artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-236968;
Gelet op artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen (Stb. 1985, 130);
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 oktober 1985, nr. W02.85.0490/19.5.41);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 10 oktober 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-256200;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De territoriale zee van het Koninkrijk in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba strekt zich uit tot de lijn, waarvan elk punt is gelegen op de afstand van twaalf internationale zeemijlen, dat is tweeëntwintig kilometer en tweehonderd vierentwintig meter, gemeten zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de laagwaterlijn langs de kust of van de basislijnen dan wel van de afsluitingslijnen genoemd in artikel 3 en 4, met dien verstande dat, indien binnen deze afstand natuurlijk gevormde, bij eb droogvallende bodemverheffingen zijn gelegen, die bij hoogtij door water zijn omgeven, gemeten wordt van het dichtstbij gelegen punt van de laagwaterlijn van die bodemverheffing.
2.
De laagwaterlijn is de dieptelijn van nul meter of, waar deze ontbreekt, de kustlijn dan wel de randen van droogvallende riffen, zoals aangegeven op de grootschalige Nederlandse zeekaarten.
Artikel 2
De laagwaterlijn langs de kust vormt, met de in artikel 3 en 4 genoemde basislijnen, voorzover deze zeewaarts daarvan zijn gelegen, de grens tussen de binnenwateren en de territoriale zee van het Koninkrijk in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
1.
Rechte basislijnen worden getrokken door de bogen van de grootcirkels, die over de kortste afstand de hierna te noemen punten verbinden:
a. langs de zuidkust van Aruba:
  (i) van punt A1 gelegen op 12°32'18,7" Noorderbreedte en 70°03'48" Westerlengte
    via A2   12°31'18,7"   70°03'02"  
    naar A3   12°30'18,7"   70°02'06"  
  (ii) van A4   12°28'57,2"   70°00'35,5"  
    naar A5   12°28'46,7"   70°00'17,5"  
  (iii) van A6   12°26'48,7"   69°57'09,5"  
    naar A7   12°26'43,2"   69°57'04,5"  
  (iv) van A8   12°26'14,1"   69°56'08,5"  
    via A9   12°25'52,1"   69°55'17"  
    naar A10   12°25'44,6"   69°54'57"  
  (v) van A11   12°25'23,1"   69°54'17,5"  
    via A12   12°24'52,6"   69°53'46"  
    naar A13   12°24'50,6"   69°53'06"  
b. op Bonaire:
(i) Harbour Village Marina:
  van punt B1 gelegen op 12°09'46,8" Noorderbreedte en 68°17'10,5" Westerlengte
  naar B2   12°09'45,1"   68°17'08,7"  
(ii) Plaza Resort Marina:
  van B3   12°08'06,1"   68°16'46,1"  
  naar B4   12°08'08,3"   68°16'43,0"  
2.
De ligging van de in het eerste lid aangegeven punten is uitgedrukt in het stelsel van coördinaten volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).
1.
Afsluitingslijnen worden getrokken tussen de natuurlijke toegangspunten van de hierna te noemen baaien:
a. op Aruba:
(i) Boca di Pos di Noord:
  punt 1 gelegen op 12°34'28,2" Noorderbreedte en 70°00'08,4" Westerlengte
  punt 2   12°34'25,7"   70°00'05,0"  
(ii) Boca Mahos:
    1   12°33'11,6"   69°58'28,1"  
    2   12°33'10,1"   69°58'24,3"  
(iii) Boca onbenoemd 0,3 zeemijl zuidoost van (ii):
    1   12°33'07,2"   69°58'16,2"  
    2   12°33'03,2"   69°58'12,0"  
(iv) Boca zuidoost van Andicuri:
    1   12°32'16,0"   69°56'41,0"  
    2   12°32'13,4"   69°56'37,7"  
(v) Daimari:
    1   12°31'54,1"   69°56'19,7"  
    2   12°31'50,6"   69°56'16,0"  
(vi) Dos Playa:
    1   12°30'26,9"   69°55'04,5"  
    2   12°30'20,5"   69°54'59,2"  
(vii) Boca Druif:
    1   12°30'02,3"   69°54'29,8"  
    2   12°29'59,6"   69°54'25,4"  
(viii) Boca Prins:
    1   12°29'57,7"   69°54'24,1"  
    2   12°29'51,8"   69°54'18,9"  
(xi) Boca Grandi:
    1   12°26'30,4"   69°52'14,9"  
    2   12°26'15,9"   69°52'15,6"  
(x) Klein Lagoen:
    1   12°24'44,7"   69°52'48,1"  
    2   12°24'42,9"   69°52'57,3"  
b. op Bonaire en Klein Bonaire:
(i) Boca Onima:
  punt 1 gelegen op 12°15'17,8" Noorderbreedte en 68°18'38,5" Westerlengte
  punt 2   12°15'16,2"   68°18'34,6"  
(ii) Lagun:
    1   12°10'58,4"   68°12'34,6"  
    2   12°10'50,0"   68°12'33,7"  
(iii) Boca Washi Kemba:
    1   12°10'27,3"   68°12'27,6"  
    2   12°10'24,1"   68°12'27,1"  
(iv) Lac:
    1   12°06'11,0"   68°13'17,4"  
    2   12°06'03,2"   68°13'25,6"  
c. op Curaçao:
(i) Bartolbaai:
  punt 1 gelegen op 12°20'00,4" Noorderbreedte en 69°03'38,7" Westerlengte
  punt 2   12°19'55,9"   69°03'36,8"  
(ii) Playa Grandi:
    1   12°18'56,3"   69°03'11,9"  
    2   12°18'45,4"   69°03'12,4"  
(iii) Boca Ascensión:
    1   12°16'34,2"   69°02'59,5"  
    2   12°16'26,1"   69°02'57,0"  
(iv) Boca Playa Canoa:
    1   12°10'33,7"   68°52'02,8"  
    2   12°10'34,1"   68°51'54,2"  
(v) Boca bij Landhuis Santa Catarine:
    1   12°09'28,5"   68°49'46,2"  
    2   12°09'28,1"   68°49'44,9"  
(vi) St. Jorisbaai:
    1   12°07'49,3"   68°48'21,6"  
    2   12°07'40,1"   68°48'17,4"  
(vii) Awa Di Oostpunt:
    1   12°02'34,9"   68°44'14,7"  
    2   12°02'32,6"   68°44'20,6"  
(viii) Fuikbaai:
    1   12°02'55,7"   68°49'51,3"  
    2   12°02'58,2"   68°49'56,0"  
(ix) Spaanse Haven:
    1   12°03'47,5"   68°51'01,8"  
    2   12°03'47,8"   68°51'14,8"  
(x) Caracasbaai:
    1   12°04'01,6"   68°51'41,7"  
    2   12°04'14,6"   68°52'23,3"  
(xi) St. Annabaai:
    1   12°06'13,9"   68°56'08,3"  
    2   12°06'17,1"   68°56'18,3"  
(xii) Piscaderabaai:
    1   12°07'12,6"   68°58'12,5"  
    2   12°07'21,8"   68°58'15,1"  
(xiii) Boca Grandi/San Juan Baai:
    1   12°14'52,0"   69°06'28,6"  
    2   12°15'01,0"   69°06'34,7"  
(xiv) Boca Sta. Maria:
    1   12°16'04,9"   69°07'43,3"  
    2   12°16'06,1"   69°07'44,5"  
d. op Saba:
(i) Cove Baai en Spring Baai:
  punt 1 gelegen op 17°38'36,7" Noorderbreedte en 63°13'04,9" Westerlengte
  punt 2   17°38'15,9"   63°13'00,6"  
(ii) Core Gut Baai:
    1   17°37'53,1"   63°12'58,6"  
    2   17°37'46,0"   63°13'03,8"  
(iii) Fort Baai:
    1   17°36'56,2"   63°15'06,1"  
    2   17°36'59,1"   63°15'09,2"  
e. op Sint Maarten:
(i) Groot Baai:
  punt 1 gelegen op 18°00'18,6" Noorderbreedte en 63°02'37,6" Westerlengte
  punt 2   18°00'45,4"   63°03'36,0"  
(ii) Klein Baai:
    1   18°00'47,3"   63°03'39,1"  
    2   18°00'59,5"   63°04'10,1"  
(iii) Simson Baai:
    1   18°01'39,3"   63°05'48,6"  
    2   18°01'56,2"   63°06'54,9"  
2.
De ligging van de in het eerste lid aangegeven punten is uitgedrukt in het stelsel van coördinaten volgens het World Geodetic System 1984 (WGS84).
3.
In de inlaat van het Pekelmeer op Bonaire geldt als afsluitingslijn de verbindingslijn van de punten waar de kustlijn afbuigt naar de toegang tot het Pekelmeer.
1.
Waar een grenslijn met andere Staten is overeengekomen welke ligt binnen twaalf zeemijlen van de basislijn, van waaruit de territoriale zee wordt gemeten, is deze grenslijn de buitengrens van de territoriale zee.
2.
Waar nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen, geldt als grens voor de territoriale zee de middellijn, waarvan elk punt even ver verwijderd is van de dichtstbij gelegen punten van de basislijn, waarvan de breedte van de territoriale zee van elk der twee Staten wordt gemeten.
Artikel 6
Deze algemene maatregel van rijksbestuur treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand, volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6a
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.
's-Gravenhage, 23 oktober 1985
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven de eenendertigste oktober 1985
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht