Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 13 mei 2009 houdende de instructies voor de uit hoofde van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 tot het uitgeven van paspoorten voor paardachtigen gemandateerde erkende instellingen en hippische sportorganisaties (Besluit uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 overgenomen, en wordt onder verordening verstaan: de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 .
Artikel 2
Het protocol als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van de verordening, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2009.
Zoetermeer, 13 mei 2009
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht