Let op. Deze wet is vervallen op 10 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 9 augustus 2014.

Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 april 2005 houdende uitvoeringsvoorschriften voor ondernemers terzake van de monitoring op Aviaire influenza (Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005 (hierna: de verordening).
Artikel 2
De bloedmonsters, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met vierde lid, van de verordening, worden met gebruikmaking van een volledig ingevuld en ondertekend formulier overeenkomstig het in de bijlage opgenomen model, binnen 24 uur na de dag waarop de bloedmonsters zijn genomen, aangeleverd bij een erkend laboratorium als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de verordening.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag dat de verordening in werking treedt.
Zoetermeer, 14 april 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht