Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
Gelet op artikel 74, van de Werkloosheidswet en artikel 22a, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten,
Besluit:
Artikel 1
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert terzake de uitvoering van de regeling financiering kinderopvang een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
1.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.
2.
Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2001, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 juli 2001.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang.
Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 23 mei 2001
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht