Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Besluit uitzonderingen rookvrij personenvervoer

Uitgebreide informatie
Besluit van 15 december 2003, houdende uitvoering van artikel 11a, vijfde lid, van de Tabakswet (Besluit uitzonderingen rookvrij personenvervoer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2003, kenmerk POG/GB 2.432.446;
Gelet op artikel 11a, vijfde lid, van de Tabakswet;
De Raad van State gehoord (advies van 11 december 2003, nummer W13.03.0503/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2003, kenmerk P0G/GB 2.440.687;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De verplichting, bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de Tabakswet geldt niet:
a) voor zover het middelen van personenvervoer betreft waarvan de exploitatie berust bij een internationaal samenwerkingsverband of een buitenlandse vervoerder én die middelen enkel worden ingezet voor landgrensoverschrijdend personenvervoer;
b) in de open lucht of in open delen van middelen van personenvervoer.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitzonderingen rookvrij personenvervoer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 december 2003
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2003
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht