Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

Uitgebreide informatie
Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES
a. vennootschappen waarvan op de erkende effectenbeurzen geen aandelen worden verhandeld die zonder toepassing van artikel 2 van de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES als stemgerechtigde aandelen zouden worden aangemerkt;
b. vennootschappen waarvan de statuten bepalen dat de aandeelhouder het recht heeft om, onder bij of krachtens de statuten vastgestelde voorwaarden, zijn aandelen in het kapitaal van de vennootschap te doen inkopen;
c. vennootschappen waarvan de belegging en het beheer van het vermogen contractueel is opgedragen aan een derde, mits zulks blijkt uit de statuten of bij de laatste emissie van effecten aan de aandeelhouders en aan de inschrijvers op de emissie duidelijk kenbaar is gemaakt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht