Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2010

Uitgebreide informatie
Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2010
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas op grond van artikel 37 lid 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2010 wordt vastgesteld op 0,07%.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2010.
Artikel 3
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 1 september 2009
Voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht