Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over aandoeningen die gepaard gaan met vaak en/of langdurig verzuim’
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;
Besluit:
1.
UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over aandoeningen die gepaard gaan met vaak en/of langdurig verzuim’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.
2.
Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
3.
Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 250.000.
4.
Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Artikel 2
Beknopte subsidieaanvragen kunnen van donderdag 4 juni 2015 tot uiterlijk 25 juni 2015, 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 13 juli 2015 tot uiterlijk 13 augustus 2015, 17.00 uur worden ingediend.
Artikel 3
De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘ Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 ’ (Stct 2013 – nr. 29611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Marktplaats.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over aandoeningen die gepaard gaan met vaak en/of langdurig verzuim’.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 20 mei 2015
Voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht