Let op. Deze wet is vervallen op 25 oktober 2013. U leest nu de tekst die gold op 24 oktober 2013.

Besluit UWV-subsidie 2011 'Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie (fase 1)'

Uitgebreide informatie
Besluit UWV-subsidie 2011 ‘Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie (fase 1)’
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de Beleidsregels subsidiëring UWV 2011;
Besluit:
1.
UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie (fase 1)’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.
2.
Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt maximaal € 50.000,–.
3.
Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Artikel 2
Subsidievooraanmeldingen kunnen van 31 oktober 2011 tot uiterlijk 14 november 2011, 16.00 uur worden ingediend.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV-subsidie 2011 ’Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie (fase 1)’.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 20 oktober 2011
Waarnemend voorzitter Raad van bestuur.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht