Besluit UWV-subsidie 2012 ‘Verklaring stijging WIA-instroom’
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de Beleidsregels subsidiëring UWV 2011;
Besluit:
1.
UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Verklaring stijging WIA-instroom’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.
2.
Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt maximaal € 600.000,–.
3.
Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Artikel 2
Subsidievooraanmeldingen kunnen van 12 maart 2012 tot uiterlijk 4 april 2012, 16.00 uur worden ingediend.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV-subsidie 2012 ‘Verklaring stijging WIA-instroom’.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 5 maart 2012
Voorzitter Raad van bestuur.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht