Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Artikel 25 Besluit vaarbewijzen binnenvaart

Uitgebreide informatie
1.
Een bewijs van vaarbekwaamheid wordt erkend voor de vaart op rivieren, kanalen en meren of voor de vaart op alle binnenwateren, dan wel voor de bedrijfsmatige vaart of voor de niet-bedrijfsmatige vaart, naar gelang het bewijs naar het oordeel van Onze Minister voldoende waarborg biedt voor het veilig voeren van een schip op de betrokken wateren ter uitoefening van de bedrijfsmatige vaart of van de niet-bedrijfsmatige vaart.
2.
Voor de toepassing van artikel 55, eerste lid, aanhef en onder c en d , van de Binnenschepenwet wordt het bewijs van vaarbekwaamheid erkend voor de vaart op alle binnenwateren.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsomschrijvingen
+ § 2. Soorten vaarbewijzen; aanvraag en over te leggen bescheiden
+ § 3. De geneeskundige verklaring en het geneeskundig onderzoek; de eigen verklaring
+ § 4. Het getuigschrift en het examen; de vaartijd
- § 5. Erkenning van bewijzen van vaarbekwaamheid voor de binnenvaart
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken