Besluit van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (2008/492/EG)
(authentiek: nl)
De Raad van de Europese Unie,
Gelet op de Toetredingsakte van 2005, en met name op artikel 3, lid 4,
Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
1. Het Verdrag 90/436/EEG van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (hierna „het Arbitrageverdrag” genoemd) is op 23 juli 1990 in Brussel ondertekend en op 1 januari 1995 in werking getreden.
2. Het Arbitrageverdrag is gewijzigd bij een protocol, dat op 25 mei 1999 is ondertekend en op 1 november 2004 in werking is getreden, het Verdrag van 21 december 1995 dat op 21 december 1995 is ondertekend en het Verdrag van 8 december 2004 dat op 8 december 2004 is ondertekend.
3. In artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte van 2005 is bepaald dat Bulgarije en Roemenië toetreden tot de in bijlage I van de Toetredingsakte van 2005 opgesomde verdragen, overeenkomsten en protocollen tussen de lidstaten. Die bijlage, zoals aangevuld bij Besluit 2008/493/EG van de Raad van 23 juni 2008 houdende wijziging van bijlage I bij de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië, bevat tevens het Arbitrageverdrag, het op 25 mei 1999 ondertekende protocol, het Verdrag van 21 december 1995 en het Verdrag van 8 december 2004. Deze verdragen, overeenkomsten en protocollen dienen ten aanzien van Bulgarije en Roemenië in werking te treden op de door de Raad bepaalde data.
4. Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de Toetredingsakte van 2005 moet de Raad de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in deze verdragen, overeenkomsten en protocollen aanbrengen,
Besluit:
Artikel 1
[Wijzigt het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen; Brussel, 23 juli 1990.]
Artikel 2
De tekst van het Arbitrageverdrag en het Protocol van 25 mei 1999, samen met de Verdragen van 21 december 1995 en 8 december 2004, opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal zijn op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van het Arbitrageverdrag en het Protocol.
Artikel 3
Het Arbitrageverdrag en het Protocol van 25 mei 1999, samen met de Verdragen van 21 december 1995 en 8 december 2004, treden ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op 1 juli 2008 in werking.
Artikel 4
Dit besluit wordt van kracht op 1 juli 2008.
GEDAAN te Luxemburg, 23 juni 2008.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht