Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003
Het bestuur van het Bosschap,
gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003, d.d. 29 januari 2003
BESLUIT:
Artikel 1
Er worden geen gemeenten, bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2003 aangewezen.
Artikel 2
Het besluit van 12 december 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.
Zeist, 3 december 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht