Let op. Deze wet is vervallen op 15 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 14 februari 2005.

Besluit vaste beloning Adviescommissie bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW 1999

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 juni 1999, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de (plaatsvervangend) voorzitters en de niet-ambtelijke leden van de commissie, bedoeld in artikel 2 van het Besluit Bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 14 juni 1999, nr. 1999/21988 van de directie Personeel en Organisatie;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 227 per zitting toegekend.
Artikel 2
Aan de niet-ambtelijke leden van de adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van € 182 per zitting toegekend.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en is van toepassing op zittingen op of na 1 juli 1999.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning Adviescommissie bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW 1999.
Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.
's-Gravenhage, 22 juni 1999
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven zevenentwintigste juli 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht