Let op. Deze wet is vervallen op 11 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 10 januari 2014.

Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 januari 2005, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de (plaatsvervangend) voorzitters en de niet-ambtelijke leden van de Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW (Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. HRM/2004/61911, d.d. 21 januari 2005, directie Human Resource Management;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning van € 261,– per zitting toegekend.
Artikel 2
Aan de niet-ambtelijke leden van de Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van € 209,– per zitting toegekend.
Artikel 3
Het Besluit vaste beloning Adviescommissie bezwaarschriftprocedure Personeel OCenW 1999 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 januari 2005
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de vijftiende februari 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht